Verhagen bekritiseert vertrekpremie Kalbfleisch

FD 16 maart 2012


‘Onredelijk en onwenselijk’

De oud-voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), Pieter Kalbfleisch, die binnenkort terechtstaat wegens meineed in de zogeheten Chipsholzaak, heeft na zijn voortijdig vertrek vorig jaar een vertrekpremie van € 352.000 ontvangen.

Minister Maxime verhagen van Economische Zaken noemt de hoogte van het bedrag ‘onredelijk en onwenselijk’ voor deze functie.

Maar de CDA-bewindsman zegt dat hij na het inwinnen van juridisch advies geen mogelijkheden ziet om Kalbfleisch de in 2003 afgesproken ontslagvergoeding te onthouden.


Pieter Kalbfleisch

De bezwaren van verhagen staan los van de donkere wolken waaronder de oud-rechter zijn prestigieuze positie drie maanden voor zijn pensioen moest opgeven.

‘Dat Kalbfleisch niet zou worden herbenoemd, was al in 2010 besloten. Dat hield geen verband met het latere onderzoek naar meineed of met zijn functioneren’, aldus het ministerie.

In het regeerakkoord is afgesproken dat vertrekregelingen voor functionarissen bij zelfstandige bestuursorganen niet hoger mogen zijn dan € 75.000. Die afspraak moet overigens nog in wetgeving worden vastgelegd.

Eerder deze maand ontstond grote opschudding over de vertrekpremie van € 3,5 mln voor Erik Staal, directeur van woningbouwvereniging vestia. Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse Zaken hoopt nog wel geld terug te vorderen, als dat juridisch mogelijk blijkt te zijn. volgens het gisteren gepubliceerde NMa-jaarverslag kreeg Kalbfleisch over 2011 een totale bezoldiging van € 482.721,41, ‘inclusief een reeds bij zijn aanstelling in 2003 door de toenmalige minister afgesproken eindafrekening’.

Navraag bij het ministerie leert dat het hierbij gaat om ruim € 352.000. Kalbfleisch had, indien hij niet op eigen verzoek of wegens wangedrag zou vertrekken, recht op twee ‘kale’ jaarsalarissen, dat wil zeggen zonder sociale premies.

Daarnaast had hij tot zijn reguliere vertrek halverwege het jaar recht op een halfjaarsalaris. Dat kwam uit op circa € 130.000.

De termijn van Kalbfleisch liep vorig jaar juli af, maar de bestuursvoorzitter was al sinds april met betaald verlof ‘om zijn belangen in de Chipsholzaak optimaal te behartigen’. De rijksrecherche onderzocht toen al of Kalbfleisch als getuige in een van de procedures rond Chipshol had gelogen.

Gebiedsontwikkelaar en Chipshol- oprichter Jan Poot beweert al sinds de vroege jaren negentig dat hij de zeggenschap over grond rond Schiphol is kwijtgeraakt door toedoen van corrupte en elkaar de bal toespelende rechters. Kalbfleisch heeft dat verhaal altijd afgedaan als ‘kletskoek’. vorig jaar bevestigde een voormalige geliefde van Kalbfleisch, die destijds ook als griffier voor hem werkte, echter onder ede dat haar minnaar een collega-rechter had gevraagd in het voordeel van Poots tegenpartij, Harry van Andel, te vonnissen. van Andel en Kalbfleisch waren studievrienden.

Ironisch genoeg was Kalbfleischs rechterlijke status reden om bij verhagens voorganger Laurens-Jan Brinkhorst een ruime ontslagvergoeding te bedingen.

Rechters worden immers voor het leven benoemd.

Uit het jaarverslag van de NMa valt niet op te maken hoeveel de huidige NMa-voorzitter, Chris Fonteijn, verdient, laat staan op welke premie hij aanspraak zou kunnen maken bij vertrek. volgens de wet hoeft zijn inkomen alleen openbaar te worden gemaakt als het hoger is dan het belastbaar loon van een minister, in de volksmond de balkenendenorm. Die ligt voor 2011 op € 193.000. Hoewel Fonteyn tevens voorzitter is van telecomwaakhond Opta en werkt aan een fusie van alle toezichthouders, verdient hij dus veel minder dan zijn voorganger.

 

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter. Om die reden is hij per

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Rechter Hans Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Lees verder »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »