Rechters Chipshol vervolgd om meineed

NRC 3 februari 2012

 

Hans Westenberg

Twee voormalige rechters uit Den Haag worden vervolgd wegens meineed. Justitie verdenkt Hans Westenberg en Pieter Kalbfleisch van een dubieuze rol in de zogeheten Chipsholzaak, de verkoop van grond rondom luchthaven Schiphol.

Voor zover bekend zijn in Nederland niet eerder rechters vervolgd wegens meineed. Procureur-generaal Herman Bolhaar, de baas van het Openbaar Ministerie, heeft minister Opstelten (Justitie, VVD) gisteren persoonlijk geïnformeerd over de uitzonderlijke beslissing.

Piter Kalbfleisch

De zaak volgt op een aangifte die directeur Jan Poot van projectontwikkelaar Chipshol in 2009 deed tegen Westenberg. In juridische procedures zouden Westenberg en Kalbfleisch de voormalige zakenpartner van Poot hebben willen bevoordelen bij de verkoop van grond. Met die partner, Harry van Andel, zou rechter Kalbfleisch goed bevriend zijn geweest. Poot was met Van Andel gebrouilleerd geraakt.

Een hooggeplaatste justitiële ambtenaar, die anoniem wil blijven, noemt de zaak “pijnlijk”, nu er toch al steeds meer kritiek is op de “vermeende wereldvreemdheid van de rechterlijke macht.” De verdachten zouden vandaag in Utrecht worden geïnformeerd over hun aanstaande berechting, aldus bronnen bij Justitie.

‘Voldoende materiaal voor strafzaak’

Na het horen van enige tientallen getuigen en ander onderzoek van de rijksrecherche meent justitie voldoende materiaal te hebben voor een strafzaak. De twee voormalige rechters waren niet echt bevriend, zo hebben ze bij eerdere getuigenverhoren in de Chipsholzaak verklaard. Kalbfleisch, tot vorig jaar de baas van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, zei in 2010 bij de Utrechtse rechtbank dat hij en Westenberg op een enkele uitzondering na niet bij elkaar over de vloer kwamen. “Verder gingen wij privé niet met elkaar om. We hadden ook zeg maar andere leefwerelden of netwerken”, aldus Kalbfleisch. Maar uit verhoren van collega’s en van partners van overleden rechters zou zijn gebleken dat Kalbfleisch en Westenberg met andere magistraten jarenlang een eetclubje hadden en elkaar regelmatig zagen. Vorig jaar verklaarde zijn ex-partner, een griffier van de Haagse rechtbank, dat zij van Kalblfeisch had begrepen dat hij bevriend rechter Westenberg gevraagd had om Van Andel te helpen.

Peter Poot: geweldig nieuws

De voormalige rechters in Den Haag worden berecht in het arrondissement Utrecht, om te voorkomen dat oude bekenden zich over hun zaak buigen. Kalbfleisch en Westenberg waren vanochtend niet bereikbaar voor commentaar. Peter Poot, zoon van Jan, noemt de vervolging “geweldig nieuws”. Poot:

“Ik wist er niets van. We hebben niets van justitie gehoord. Ik hoop nu dat de strafzaak ook voortvarend wordt aangepakt. Het is ook hoog tijd dat er wat gebeurt. Mijn vader is nu 87 jaar. We zijn al 17 jaar bezig. Het is een verzoeking voor hem om dit allemaal al zo lang mee te maken. Ik hoop nu hij nog mee zal maken dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt voor alles wat fout gegaan is en dat ze met ons de zaken gaan oplossen.’’

Een woordvoerder van Pieter Kalbfleisch laat weten dat zijn cliënt kennis heeft genomen van de beslissing van het Openbaar Ministerie en dat hij zich totaal niet herkent in de beschuldigingen. “Het is daarom goed dat de rechter zich nu over de zaak gaat buigen.”

 

Iemand liegt, maar is het de rechter of zijn ex-vriendin?

NRC 3 februari 2012


Het belangrijkste deel van de grond waar de Chipshol-zaak om draait ligt in de zogenoemde Gouden Driehoek, een voor toekomstige vastgoedontwikkelingen belangrijk gebied, ingeklemd tussen Schiphol, snelweg A9 en Badhoevedorp. In dit gebied had Chipshol een omvangrijk stuk grond, waarvan een deel na een uitspraak van rechter Westenberg uiteindelijk is verkocht aan de luchthaven Schiphol. Chipshol Park en Highspeed Logistics Park zijn twee andere terreinen waar Chipshol vastgoed heeft gebouwd.
Foto Hollandse Hoogte

Misschien had Pieter Kalbfleisch tot vorig jaar wel nooit meer aan zijn voormalige geliefde gedacht. Eind jaren 80 hadden ze bijna twee jaar een relatie. Hij was toen rechter op de rechtbank in Den Haag. Zij was er griffier. Maar dat was lang geleden. Hij was daarna getrouwd met een ander en inmiddels voorzitter van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Zij werkte nog steeds op de rechtbank.

Maar op 6 april vorig jaar keerde ze ineens terug in zijn leven. En ze bracht hem in grote problemen. Die dag legde ze voor de rechtbank in Utrecht in de zogeheten Chipshol-affaire een verklaring af over belangenverstrengeling en machtsmisbruik waaraan Kalbfleisch zich in zijn periode als rechter schuldig zou hebben gemaakt. En ze zei dat Kalbfleisch ook nog eens meineed had gepleegd in de verklaring die hij zelf eerder voor de rechtbank over de Chipshol-affaire had afgelegd.

Na de verklaring van de vrouw ontstond grote commotie. De Tweede Kamer vroeg opheldering van minister Verhagen (Economische Zaken) als verantwoordelijke voor de NMa. Een dag later stuurde de NMa de topman met verlof, een paar maanden voor zijn pensioen. Zo kon Kalbfleisch zich volledig richten op de beschuldigingen aan zijn adres, liet de NMa weten.

En nu heeft het Openbaar Ministerie besloten om Kalbfleisch daadwerkelijk te vervolgen voor meineed, net als zijn voormalig collega-rechter Hans Westenberg.

De zaak draaide om Chipshol, een bedrijf van vader en zoon Jan en Peter Poot dat grond rond de luchthaven Schiphol had gekocht. Ze hadden begin jaren 90 ruzie gekregen met hun zakenpartner Harry van Andel en legden hun geschil voor aan de rechtbank in Den Haag. Rechter Westenberg boog zich over de kwestie en besloot in het voordeel van Harry van Andel. Daardoor raakte Chipshol veel grond kwijt.

Vader en zoon Poot riepen na de rechtszaak dat rechter Westenberg niet deugde. Hoe het precies zat wisten ze toen nog niet, maar wel dat Westenberg hen bewust benadeeld had. Er waren weinig mensen die hen geloofden. Zulke complotten? Dat was iets voor bananenlanden. Maar vader en zoon Poot waren overtuigd van hun gelijk. Na de beslissing van rechter Westenberg in 1996 begonnen ze de ene na de andere juridische procedure om hun gelijk te krijgen.

In 2007 kreeg Jan Poot een anonieme brief die aan het weekblad Nieuwe Revu was gestuurd. „Het recht moet immers zegevieren”, stond er boven. In de brief stond waarom rechter Westenberg in 1996 in het nadeel van Chipshol had besloten. Het was een vriendendienst van Westenberg voor collega en vriend Pieter Kalbfleisch. Die was bevriend met Chipshol-tegenstander Harry van Andel en had Westenberg gevraagd het zaakje voor hem op te knappen.

Eind 2010 mochten vader en zoon Poot van de rechtbank in Utrecht verschillende oud-rechters en advocaten verhoren over de Chipshol-affaire. Zo wilden ze bewijzen verzamelen dat ze bewust waren tegengewerkt door rechters en dat er sprake van belangenverstrengeling was. Ook Westenberg en Kalbfleisch werden gehoord als getuige.

Maar vader en zoon Poot moesten het doen met de beschuldigingen uit de anonieme brief. En die werden door Westenberg en Kalbfleisch weggelachen. Lariekoek, zei Westenberg over de inhoud van de brief. „Als je op dit soort onzin een vordering probeert te bouwen, verdien je het niet daarin te slagen.” Of hij vrienden was met Kalbfleisch? „Ik ben een keer op zijn verjaardag geweest. Verder komen we niet bij elkaar over de vloer.”

Kalbfleisch was er in zijn verhoor ook duidelijk over. „Westenberg en ik zijn altijd goede collega’s geweest, maar we hadden geen speciale vriendschap. Hij is geloof ik één of twee keer bij mij over de vloer geweest. Toen hij een nieuw huis had in Den Haag ben ik op zijn housewarming geweest. Verder gingen wij privé niet met elkaar om. We hadden ook zeg maar andere leefwerelden of netwerken.”

Een paar maanden later veranderde alles. De anonieme briefschrijver had zich gemeld. Ze wilde anoniem blijven, maar de rechtbank in Utrecht besloot dat ze vanwege het grote belang en de mogelijke misstanden binnen de rechterlijke macht in het openbaar haar verhaal moest vertellen. Daar stond ze dan, april vorig jaar. Een keurige vrouw, een jaar voor haar pensioen. Ze herhaalde nu onder ede wat ze jaren daarvoor al in de anonieme brief had geschreven. Hoe Kalbfleisch geregeld had dat Chipshol de zaak bij rechter Westenberg verloor.

Ze vertelde dat Kalbfleisch op een dag opgewonden haar kamer binnenkwam op de rechtbank in Den Haag. „Hij had net een telefoontje van Van Andel gekregen. Die had gezegd dat hij grote ruzie had gekregen.” Kalbfleisch was op zoek naar Westenberg. Twee dagen later vroeg ze aan Kalbfleisch of hij Westenberg nog had gesproken. „Hij zei dat hij Westenberg gevraagd had, als er een zaak van zou komen, om deze te doen. Dit ging om de zakelijke belangen van Van Andel en de grond rond Schiphol.” Uit die toelichting begreep de vrouw dat „beïnvloeden de bedoeling” was. „Kalbfleisch heeft aan Westenberg verteld over de belangen die speelden bij Van Andel en gevraagd of hij de zaak wilde doen.”

Haar verhaal stond lijnrecht tegenover dat van Kalbfleisch. En dus heeft een van hen gelogen, onder ede. Sindsdien deed de rijksrecherche onderzoek naar Kalbfleisch wegens meineed. Tegen Westenberg liep dat onderzoek al, na aangifte door de familie Poot in 2009. Nu heeft het Openbaar Ministerie besloten Kalbfleisch en Westenberg te vervolgen wegens meineed.

Uit nieuwe verhoren, van collega’s en partners van overleden rechters, zou zijn gebleken dat de twee rechters samen met andere magistraten jarenlang een eetclubje hadden en elkaar regelmatig zagen. Er was dus wel degelijk een speciale vriendschap.

En dus moeten de twee voormalige rechters opnieuw voor de rechter verschijnen. Nu als verdachte. Kalbfleisch liet vanochtend weten zich „totaal niet te herkennen§ in de beschuldigingen, het is daarom goed dat de rechter zich nu over de zaak gaat buigen”.

 

De rechter die niet mocht bellen

NRC 3 februari 2012

Hans Westenberg

Hans Westenberg, de rechter die niet mocht bellen

Hans Westenberg (66) werkte al 24 jaar bij de Haagse rechtbank, toen hij in oktober 2009 wegens de Chipshol-affaire met vervroegd pensioen ging. Het voortijdig opstappen beoogde „discussie over zijn functioneren” te voorkomen, aldus de rechtbank.

Maar dat debat was toen al gaande. Het hof in Den Haag had namelijk op 23 juni 2009 in een tussenarrest vastgesteld dat Westenberg als rechter gebeld had met advocaten in de Chipshol-zaak. En bellen met advocaten in een lopende procedure – door een rechter – geldt als een doodzonde, omdat daarmee de schijn van partijdigheid gewekt kan worden.

Westenberg had het bellen daarom ook altijd ontkend. De kwestie was waarschijnlijk in de vergetelheid geraakt als Westenberg in 2004 niet een procedure had aangespannen tegen een advocaat. Die advocaat had namelijk in een boek over de rechterlijke macht beweerd dat er in grote zaken met grote belangen soms gekke dingen gebeuren. Als voorbeeld noemde hij de bellende Westenberg.

Westenberg begon een zaak tegen de advocaat. Hij ontkende onder ede dat hij met advocaten had gebeld. Maar in 2009 stelde het hof vast dat hij wel degelijk met advocaten had gebeld. Kort daarna ging rechter Westenberg in ‘goed overleg’ met de rechtbank met vervroegd pensioen. Hij kreeg nog een premie mee van 75.000 euro, wat leidde tot verontwaardigde Kamervragen van Fred Teeven (VVD), inmiddels staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Een ander pikant detail over Westenberg als rechter maakte zijn voormalig collega Kalbfleisch eind 2010 bekend, toen hij gehoord werd in de Chipshol-affaire. Kalbfleisch vertelde dat hij Westenberg in 2007 als juridisch adviseur had ingehuurd namens de NMa. Kalbfleisch was toen NMa-voorzitter.

De NMa wilde graag een second opinion over een vonnis van een rechter in Den Haag. Westenberg gaf de NMa het advies niet in beroep te gaan en factureerde 1.618,40 euro voor 8,5 uur werk.

De Raad voor de Rechtspraak haalde hierna hard uit naar Westenberg. Bijklussen als rechter was onacceptabel. De Raad zei hem waarschijnlijk „een disciplinaire maatregel” te hebben opgelegd als zijn adviespraktijk bekend was geweest.

 

De NMa-baas die open wilde zijn

NRC 3 februari 2012

Pieter Kalbfleisch

Pieter Kalbfleisch De NMa-baas die open wilde zijn

Doorgaans zijn rechters publiciteitsschuwe wezens, maar Pieter Kalbfleisch (65) was de uitzondering op die regel. Bijna 25 jaar werkte hij als rechter in de rechtbanken van Haarlem en Den Haag. In het arrondissement Den Haag maakte hij in de jaren negentig faam als enthousiaste persrechter en ook binnen de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak had hij de portefeuille publiciteit. „Ik ben open, en ik communiceer makkelijk”, zei Kalbfleisch over dat werk in een interview met deze krant in 2003.

Dat vraaggesprek gaf hij naar aanleiding van zijn overstap naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) waar hij de hoogste functie ging bekleden. Ook in die hoedanigheid was hij een publiek figuur. Kalbfleisch was – samen met zijn huidige partner Marleen Zuijderhoudt, zakenvrouw en eigenaar van een communicatieadviesbureau – regelmatig te zien in de kolommen van het Stan Huygens journaal, de dagelijkse societyrubriek van het dagblad De Telegraaf.

Kalbfleisch, geboren in Haarlem, studeerde rechten aan de VU in Amsterdam. Hij begon zijn juridische loopbaan als advocaat. Kalbfleisch en Westenberg zijn van 1980 tot 1985 tegelijkertijd rechter geweest in Haarlem. In 1986, een jaar nadat Westenberg hetzelfde had gedaan, stapte Kalbfleisch over naar de Haagse rechtbank. In Den Haag was hij onder meer kinderrechter. Kalbfleisch, voormalig keeper bij HFC in Haarlem, was ook jarenlang voorzitter van de commissie van beroep van de voetbalbond KNVB. Hij was het afgelopen jaar ook lid van de commissie-Deetman, die het seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht.

De positie van Kalbfleisch begon serieus te wankelen toen vorig jaar bekend werd dat een griffier die ruim dertig jaar bij de Haagse rechtbank had gewerkt, zich had gemeld met beschuldigingen over belangenverstrengelingen tussen Kalbfleisch en Westenberg.

Op 14 april 2011 trad Kalbfleisch per direct terug als bestuursvoorzitter van de NMa. Zijn woordvoerder zei dat Kalbfleisch volledig zou meewerken aan het onderzoek tegen hem. Hij zag de afloop van de naspeuringen van de Rijksrecherche toen nog met vertrouwen tegemoet.

 

Connecties

 • Pieter Kalbfleisch

  Pieter Kalbfleisch

  Kalbfleisch is een als gevolg van de Chipsholaffaire in opspraak geraakte voormalige rechter.

  Lees verder »

 • Rechter Hans Westenberg

  Dossier Westenberg

  Behandelde de Chipshol zaak in opdracht van Pieter Kalbfeisch. Hij wordt verdacht van meineed

  Bezoek site »

 • Wijlen Harry van Andel

  Harry van Andel

  Voormalig zakenpartner van Chipshol, verkocht na ruzie en uitspraak Westenberg grond aan Schiphol

  Lees verder »

 • Jan Jonathan van Andel

  Jan Jonathan van Andel

  Broer en zaken partner van broer Harry. Studie vriend en dispuutsgenoot van Pieter Kalbfleisch

  Lees verder »